Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãi suất
Lãi suất tiền gửi USD
Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
01 tháng0 %
02 tháng0 %
03 tháng0 %
06 tháng0 %
09 tháng0 %
12 tháng0 %
24 tháng0 %
Không kỳ hạn0 %
Lãi suất tiền gửi VND
Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
001 tuần1 %
002 tuần1 %
003 tuần1 %
01 tháng5 %
02 tháng5.1 %
03 tháng5.3 %
04 tháng5.3 %
05 tháng5.4 %
06 tháng6.3 %
07 tháng6.3 %
08 tháng6.3 %
09 tháng6.3 %
10 tháng6.4 %
11 tháng6.4 %
12 tháng7.2 %Đối với lãi trả sau kỳ hạn 12 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
24 tháng7.5 %Đối với lãi trả sau kỳ hạn 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
36 tháng7 %
48 tháng7 %
60 tháng7 %
Không kỳ hạn0.3 %
13 tháng6.9 %
18 tháng6.9 %
Trợ giúp
Tỷ giá
Lãi suất
Giá vàng

Biểu phí dịch vụ

Phí dịch vụ kênh liên kết
Phí dịch vụ ngân hàng điện tử
Phí tài khoản, tiền gửi, ngân quỹ
Phí thanh toán, kiều hối
Phí thẻ

Biểu phí áp dụng với khách hàng CIB
Biểu phí dịch vụ áp dụng đối với Khách hàng SME
Tài liệu và biểu mẫu

Liên kết Website