Skip Ribbon Commands
Skip to main content

https://beta.mbbank.com.vn/KhoHinhAnhLienKet/chovay2.jpg, /KhoHinhAnhLienKet/chovay2.jpg

Cho vay ngắn hạn

Là phương thức cho vay dựa trên nhu cầu vốn ngắn hạn theo từng phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng, trong đó xác định rõ mục đích sử dụng vốn vay, thời hạn cho vay, nguồn trả nợ…


Sản phẩm và dịch vụ

  • Cho vay cầm cố chiết khấu giấy tờ có giá
  • Cho vay chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu
  • Cho vay dựa trên hàng tồn kho và khoản phải thu
  • Cho vay theo hạn mức thấu chi
  • Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng thế chấp L/C

Tiện ích

  • Đáp ứng nhanh nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn của Khách hàng.
  • Thủ tục đơn giản, thuận tiện.
  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác, an toàn.

Hồ sơ thủ tục

Theo phụ lục


Hỏi đáp

Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên lạc với các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc hoặc liên hệ với MB247​


 
altalt
Trợ giúp

Tiền gửi

Tiền gửi thanh toán

Tiền gửi khách hàng lựa chọn kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

Cho vay

Tài trợ trung và dài hạn đầu tư tài sản cố định và đầu tư dự án dành cho SME

Vay vốn kinh doanh trả góp

Cho vay ngắn hạn

Cho vay trung dài hạn

Bao thanh toán

Cấp tín dụng dành cho doanh nghiệp xuất khẩu cao su

Cho vay khách hàng Midcorp ngành gạo

Sản phẩm chiết khấu Giấy tờ có giá dành cho Khách hàng lớn

Gói sản phẩm dành cho Doanh nghiệp kinh doanh thẻ cào

Cho vay VND lãi suất linh hoạt

Cho vay mua ô tô dành cho doanh nghiệp

Cho vay mua ô tô cũ dành cho Khách hàng doanh nghiệp

Cho vay mua Ô tô phục vụ sản xuất, kinh doanh dành cho Doanh nghiệp

Tài trợ vốn sản xuất kinh doanh Ngành Điều dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tài trợ vốn sản xuất kinh doanh Ngành Nhựa dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tài trợ Vốn Kinh Doanh dành cho khách hàng SME siêu nhỏ

Quản lý tiền tệ

Quản lý vốn lưu động

Quản lý các khoản phải thu

Quản lý các khoản phải trả

Quản lý nhóm tài khoản

Quản lý vốn tập trung

Dịch vụ khác

Thị trường tiền tệ & vốn

Sản phẩm ngoại hối

Sản phẩm hàng hóa phái sinh

Sản phẩm tài chính phái sinh

Sản phẩm thị trường vốn

Bảo lãnh

Bảo lãnh

Phát hành bảo lãnh quốc tế

Thanh toán quốc tế

Chuyển tiền quốc tế chiều đi

Nhận tiền từ nước ngoài

Nhờ thu nhập khẩu

Nhờ thu xuất khẩu

Thư tín dụng nhập khẩu

Bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng nhập khẩu

Thư tín dụng xuất khẩu

Thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay

Tài trợ thương mại XNK

Tài trợ trước giao hàng – Thế chấp L/C

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C, nhờ thu

Cho vay dựa trên bộ chứng từ TTR xuất khẩu

Tài trợ thương mại nhập khẩu

Tài trợ hàng hóa có hợp đồng phòng vệ giá

Hỗ trợ DN xuất nhập khẩu

Thu Ngân sách nhà nước

Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu

Ngân hàng điện tử

Sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa dành cho khách hàng tổ chức

Sản phẩm thẻ tín dụng MB VISA COMMERCE dành cho khách hàng tổ chức

eMB - Link

Thanh toán lương

BankPlus CA

Dịch vụ tra cứu bảo lãnh online

Dịch vụ đăng ký tài khoản & vay vốn online

Dịch vụ nộp thuế điện tử

Sản phẩm liên kết

Dịch vụ thu hộ tiền điện của EVN Hà Nội

Dịch vụ thu hộ tiền điện tại các tỉnh Miền Bắc

Sản phẩm liên kết

Thanh toán phí dịch vụ Logistic của Tổng công ty Tân Cảng