Skip Ribbon Commands
Skip to main content

https://beta.mbbank.com.vn/KhoHinhAnhLienKet/ngoaite.jpg, /KhoHinhAnhLienKet/ngoaite.jpg

Sản phẩm ngoại hối

Doanh nghiệp của Bạn thường xuyên phát sinh nhu cầu mua/bán ngoại tệ phục vụ các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ, máy móc thiết bị và đầu tư nước ngoài? Doanh nghiệp của Bạn muốn được đáp ứng nhu cầu mua/ bán ngoại tệ một cách nhanh chóng, cạnh tranh và hiệu quả?

Các dịch vụ và sản phẩm ngoại hối của MB mang tới cho Bạn và Doanh nghiệp các cơ hội giao dịch ngoại hối phù hợp, đa dạng với tư vấn chuyên nghiệp và tốt nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu đó:

 • Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay (spot)
 • Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (forward)
 • Giao dịch bán ngoại tệ quyền chọn (option)
 • Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (fx swap)

Tiện ích

 • Đáp ứng nhu cầu mua/bán ngoại tệ ngay trong ngày hoặc trong hai ngày làm việc của khách hàng.
 • Hạn chế rủi ro do tỷ giá biến động tại thời điểm tương lai, đảm bảo được mức lợi tức dự tính trong hoạt động kinh doanh.
 • Thời gian xử lý nhanh, an toàn, thuận tiện.
 • Khách hàng đượctư vấn và cung cấp các sản phẩm phù hợp, tối đa hóa lợi ích cho khách hàng.

Hồ sơ thủ tục

 • Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay (spot):

Hợp đồng mua/bán ngoại tệ giao ngay.
Chứng từ thanh toán (trong trường hợp mua ngoại tệ thanh toán cho đối tác nước ngoài).

 • Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (forward):

Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng tại thời điểm có nhu cầu về ngoại tệ.
Chứng từ chứng minh số lượng, loại ngoại tệ cần mua/ bán, thời điểm thanh toán.

 • Giao dịch bán ngoại tệ quyền chọn (option):

Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ, số lượng ngoại tệ cần giao dịch
Thỏa thuận chung về nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ (theo mẫu của MB)
Hợp đồng quyền chọn (theo mẫu của MB)
Giấy đề nghị thực hiện hợp đồng quyền chọn (theo mẫu của MB)

 • Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (fx swap):

Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ.
Hợp đồng mua/bán ngoại tệ Swap theo mẫu của MB


Hỏi đáp

Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên lạc với các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc hoặc liên hệ với MB247​


 
altalt
Trợ giúp

Tiền gửi

Tiền gửi thanh toán

Tiền gửi khách hàng lựa chọn kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

Cho vay

Tài trợ trung và dài hạn đầu tư tài sản cố định và đầu tư dự án dành cho SME

Vay vốn kinh doanh trả góp

Cho vay ngắn hạn

Cho vay trung dài hạn

Bao thanh toán

Cấp tín dụng dành cho doanh nghiệp xuất khẩu cao su

Cho vay khách hàng Midcorp ngành gạo

Sản phẩm chiết khấu Giấy tờ có giá dành cho Khách hàng lớn

Gói sản phẩm dành cho Doanh nghiệp kinh doanh thẻ cào

Cho vay VND lãi suất linh hoạt

Cho vay mua ô tô dành cho doanh nghiệp

Cho vay mua ô tô cũ dành cho Khách hàng doanh nghiệp

Cho vay mua Ô tô phục vụ sản xuất, kinh doanh dành cho Doanh nghiệp

Tài trợ vốn sản xuất kinh doanh Ngành Điều dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tài trợ vốn sản xuất kinh doanh Ngành Nhựa dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tài trợ Vốn Kinh Doanh dành cho khách hàng SME siêu nhỏ

Quản lý tiền tệ

Quản lý vốn lưu động

Quản lý các khoản phải thu

Quản lý các khoản phải trả

Quản lý nhóm tài khoản

Quản lý vốn tập trung

Dịch vụ khác

Thị trường tiền tệ & vốn

Sản phẩm ngoại hối

Sản phẩm hàng hóa phái sinh

Sản phẩm tài chính phái sinh

Sản phẩm thị trường vốn

Bảo lãnh

Bảo lãnh

Phát hành bảo lãnh quốc tế

Thanh toán quốc tế

Chuyển tiền quốc tế chiều đi

Nhận tiền từ nước ngoài

Nhờ thu nhập khẩu

Nhờ thu xuất khẩu

Thư tín dụng nhập khẩu

Bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng nhập khẩu

Thư tín dụng xuất khẩu

Thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay

Tài trợ thương mại XNK

Tài trợ trước giao hàng – Thế chấp L/C

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C, nhờ thu

Cho vay dựa trên bộ chứng từ TTR xuất khẩu

Tài trợ thương mại nhập khẩu

Tài trợ hàng hóa có hợp đồng phòng vệ giá

Hỗ trợ DN xuất nhập khẩu

Thu Ngân sách nhà nước

Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu

Ngân hàng điện tử

Sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa dành cho khách hàng tổ chức

Sản phẩm thẻ tín dụng MB VISA COMMERCE dành cho khách hàng tổ chức

eMB - Link

Thanh toán lương

BankPlus CA

Dịch vụ tra cứu bảo lãnh online

Dịch vụ đăng ký tài khoản & vay vốn online

Dịch vụ nộp thuế điện tử

Sản phẩm liên kết

Dịch vụ thu hộ tiền điện của EVN Hà Nội

Dịch vụ thu hộ tiền điện tại các tỉnh Miền Bắc

Sản phẩm liên kết

Thanh toán phí dịch vụ Logistic của Tổng công ty Tân Cảng