Skip Ribbon Commands
Skip to main content

https://beta.mbbank.com.vn/KhoHinhAnhLienKet/taikhoanthanhtoanMBVip.jpg, /KhoHinhAnhLienKet/taikhoanthanhtoanMBVip.jpg

Dịch vụ liên kết đầu tư chứng khoán

Dịch vụ là sự kết hợp giữa MB và công ty chứng khoán MBS, nhằm cung cấp tới khách hàng các dịch vụ đầu tư chứng khoán tối ưu và riêng biệt. Tham gia sản phẩm, Quý khách hàng sẽ được hưởng nhiều tiện ích:

  • Được ưu đãi phí giao dịch
  • Được sử dụng tài khoản MB VIP để đầu tư chứng khoán
  • Tiết kiệm thời gian và gia tăng lợi nhuận tối đa
  • Được hưởng các dịch vụ tối ưu nhất cho đầu tư chứng khoán

 
altalt
Trợ giúp

Giới thiệu

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ ngân hàng

Thẻ tín dụng Visa Platinum

Thẻ MB Private/MB VIP

DV tài khoản thanh toán MB VIP

Dịch vụ tiền gửi

Dịch vụ tín dụng

Dịch vụ Đầu tư

Dịch vụ liên kết đầu tư chứng khoán

Dịch vụ liên kết phân phối chứng chỉ quỹ mở MBBF

Dịch vụ bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Bảo hiểm nhân thọ

Các chương trình ưu đãi

Ưu đãi tại hệ thống đối tác

Các chương trình ưu đãi và sự kiện