Skip Ribbon Commands
Skip to main content

https://beta.mbbank.com.vn/KhoHinhAnhLienKet/visa%20platinum.jpg, /KhoHinhAnhLienKet/visa%20platinum.jpg

Thẻ tín dụng Visa Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế MB Visa Platinum là loại thẻ thanh toán quốc tế mang logo của Tổ chức Thẻ quốc tế Visa do MB phát hành, cho phép khách hàng sử dụng thẻ để giao dịch trong phạm vi hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ tại các đơn vị chấp nhận thẻ và ATM có logo Visa tại Việt Nam và trên toàn thế giới.


Chi tiết về sản phẩm


Để biết thêm chi tiết :

 
altalt
Trợ giúp

Giới thiệu

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ ngân hàng

Thẻ tín dụng Visa Platinum

Thẻ MB Private/MB VIP

DV tài khoản thanh toán MB VIP

Dịch vụ tiền gửi

Dịch vụ tín dụng

Dịch vụ Đầu tư

Dịch vụ liên kết đầu tư chứng khoán

Dịch vụ liên kết phân phối chứng chỉ quỹ mở MBBF

Dịch vụ bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Bảo hiểm nhân thọ

Các chương trình ưu đãi

Ưu đãi tại hệ thống đối tác

Các chương trình ưu đãi và sự kiện