Skip Ribbon Commands
Skip to main content

https://beta.mbbank.com.vn/KhoHinhAnhLienKet/baomat.jpg, /KhoHinhAnhLienKet/baomat.jpg

An toàn & Bảo mật

1.     Bảo mật dữ liệu
MB đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân. Mọi thông tin cá nhân của Quý khách được MB bảo vệc tránh mọi hoạt động truy cập trái phép.
2.      Thông tin trên website
  • Các thông tin được đăng tải trên website này có giá trị tại thời điểm thông tin được đăng tải. MB không đảm bảo rằng website này và các nội dung của nó không chứa virus hoặc các yếu tố gây hại khác.
  • Các sản phẩm/dịch vụ được giới thiệu trên website này được MB cung cấp một cách hợp pháp, tại các địa bàn có điểm giao dịch của MB. Không nên xem những thông tin này như một đề nghị bán hoặc chào bán trừ trường hợp MB có quy định/ thỏa thuận cụ thể và riêng biệt khác..
  • Vui lòng liên hệ MB để được tư vấn về các thông tin chi tiết.
3.      Bản quyền và thương hiệu
  • MB là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/ dịch vụ đăng tải trên website này. Những người sử dụng không được phép sử dụng nếu không được sự cho phép của MB bằng văn bản.
  • Mọi hành vi liên quan đến sửa đổi, sao chép dưới mọi hình thức phải được thực hiện bởi nhân viên MB có thẩm quyền hoặc được sự cho phép của MB bằng văn bản.
4.      Các trang web liên kết
MB và các Công ty con thuộc MB không chịu trách nhiệm về thông tin của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi truy cập và sử dụng thông tin của những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu mọi rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.
5.      Truyền tải dữ liệu qua Internet
Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. MB không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của MB gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư và giao dịch mà Quý khách gửi.

 

 
altalt
Trợ giúp

Điều khoản sử dụng

An toàn và Bảo mật

Sơ đồ web

Webmail

Liên kết Website